/ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN

Sund Nykøbing Mors Andelsboligforening klar til fremtiden   –

På trods af et uhyre travlt år med indvielse af det nye byggeri i Klosterparken i Nykøbing, udskiftning på personalesiden på grund af pensionering, og for første gang afdelingsbestyrelser i samtlige afdelinger, kom boligforeningen endnu en gang ud med overskud.
Overskuddet blev på små 5.000 kroner og mindre end de godt budgetterede 183.000 kroner.
– Men det skyldes, at vi i årets løb af haft et overlap af ansatte i forbindelse med pensionering af to medarbejdere. For at vigtig viden og erfaring ikke skulle gå tabt, har vi i en periode haft dobbelt op på posterne. Det kan vi allerede nu se, har været en god investering i fremtiden, sagde formand Henrik Rene Christensen ved onsdag aftens generalforsamling.
Store investeringer – og fiber til alle
Han kunne samtidigt fortælle, at der nu er etableret fiber i over 60% af lejemålene, og at næste større bølge følger de kommende måneder. Snerlevej og M. C. Holmsgade følger dog senere.
– Det betyder, at vi stort set hele vejen rundt har adgang til og mulighed for lynhurtigt internet. Vi må sige at vi har nydt godt af satsningen fra Thy-Mors Energis side som gør, at Morsø Kommune som helhed vil være landets første GIGA bit kommune fra udgangen af 2019, sagde Henrik Rene Christensen.
Boligforeningen har – igen i år – brugt betydelige midler på renovering og vedligeholdelse
– Dette arbejde sker i samarbejde med afdelingsbestyrelserne ved forårsgennemgangen og samles i de fra 2018 indførte 15-årige vedligeholdelsesplaner, som udarbejdes for hver enkelt afdeling. De planer udbygges og forbedres løbende og er et stærkt værktøj for både administration og bestyrelse til at prioritere de enkelte indsatser, fortalte Henrik Rene Christensen.
Klosterparken giver lyst til mere
Byggeriet og indvielsen af de ni nye boliger i Klosterparken i Nykøbing – det første nye byggeri i foreningens regi i næsten 20 år – fyldte også meget i året, der er gået.
– Det har været en fantastisk rejse. Fra de første ideer og tegninger over at skulle åbne for ansøgningerne, og til slut følge de heldige beboeres indflytning i de nye boliger. Vi har fået ni nye fantastiske boliger, som beboerne er glade for. Selvfølgelig er der småting, der skal rettes ved et nybyggeri, og det har vi også klaret i god dialog med beboerne, siger Henrik Rene Christensen.
Nybyggeriet har været en ”prøvesag” for bestyrelse og daglig ledelse, og forløbet har giv blod på tanden til mere.
– Derfor har vi selvfølgelig blik for nye tiltag, og da der kom en henvendelse omkring interessen for moderne og tidssvarende almennyttige lejligheder i Øster Jølby, gik vi ind i det projekt meget resultat- og løsningsorienteret. Vi er på et tidligt stadie og projektet er slet ikke klar til præsentation, men vi vil rigtig gerne have lov til at arbejde helt konkret videre med det. Og gerne sammen med borgerne i Øster Jølby, sagde Henrik Rene Christensen.
Forslaget om nybyggeriet i Øster Jølby med vedtaget med 65 stemmer for og 11 imod.
Afdelingsbestyrelser overalt – næsten
Boligforeningen har i de senere år arbejdet intenst på, at der etableres afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. Det er også lykkedes – næsten. 
– En enkelt afdelingsbestyrelse har bøvlet lidt med at få sig etableret ordentligt, og en enkelt afdeling er uden bestyrelse. Det vil vi forsøge at ændre på i forbindelse med de kommende beboermøder. Vi vil i hvert fald forsøge som hovedbestyrelse og som administration at bakke op om det lokale demokrati, så vi kæmper ufortrødent, sagde Henrik Rene Christensen. 
Han afsluttede beretningen med at takke administrationen og bestyrelsen for et godt samarbejde.
Claus Andersen, Christian Nielsen og Vagn Lysgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Keld Toft blev valgt til suppleant.
Yderligere information:
Henrik Rene Christensen, tlf. 2119 5156