/BADEFORBUD
Job på mors

BADEFORBUD

Badeforbud ved Blå Flag strand Vilsund Øst (Sundby)

 

Kvaliteten af badevandet er i øjeblikket dårlig ved Vilsund Øst (Sundby).

Baggrunden for forbuddet mod badning er, at der i øjeblikket er dårlig badevandskvalitet ved Vilsund Øst (Sundby) på grund af for mange Enterokokker og E. coli-bakterier i vandet. Det kan være et tegn på, at der er en fækal-forurening af vandet på grund af regnvandsbetingede spildevandsoverløb. Det er en vandprøve fra den 18. juni, der viser den dårlige kvalitet.

Efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen) er der på baggrund af de høje værdier fastsat et forbud mod badning ved Vilsund Øst (Sundby).

 

Følger kvaliteten af badevandet tæt

I dag den 21. juni 2019 tages en opfølgende prøve af badevandskvaliteten for at se om forbuddet skal fastholdes. Der forventes et resultat fra den opfølgende prøve i starten af næste uge.

Du kan læse mere om udviklingen på badevandskvaliteten på kommunens hjemmeside og via informationsskilt på stranden.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Arne Kirk, direktør for Teknik og Miljø, arne.kirk@morsoe.dk eller 99 70 72 10