/BADNING FRARÅDES

BADNING FRARÅDES

Badning frarådes ved Sundby strand  –

 

Badning frarådes ved Sundby Strand

 

Morsø Kommune fraråder at bade ved Sundby Strand efter målinger af vandets kvalitet i sidste uge.

En vandprøve fra onsdag den 7. august viser, at badevandet ved Sundby Strand i øjeblikket har for mange Enterokokker og E. coli-bakterier i vandet.
Det kan være et tegn på, at der er en fækal-forurening af vandet på grund af spildevandsoverløb.

Efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen) er der på baggrund af de høje værdier aftalt at fraråde mod badning ved Sundby Strand.

Morsø Kommune følger kvaliteten af badevandet tæt, og der afventes resultater fra nye vandprøver. Kommunen vil melde ud, så snart det vurderes, at det er sikkert at bade igen ved Sundby Strand.

Du kan læse mere om udviklingen på badevandskvaliteten på kommunens hjemmeside og via informationsskilt på stranden.