/BILA MANGLER FOLK

BILA MANGLER FOLK

Robot virksomhed på Mors mangler medarbejdere og får hjælp gennem aftale med jobcentre

BILA A/S har vind i sejlene og søger mange medarbejde med specialviden. Virksomheden indgår derfor en Jobservice Danmark-aftale, som hjælper med at skaffe de rigtige medarbejdere ude i landets jobcentre.

Det går godt for robot-virksomheden BILA A/S på Mors. 2020 er startet med at åbne en ny afdeling i Aalborg, som producerer og sælger føreløse trucks samt andre robotter og automatiske pallestablerer. Det betyder, at der er brug for ingeniører og andre folk med viden om IT og teknik til den nye afdeling. I det hele taget er der løbende brug for mange medarbejdere med specialviden hos BILA A/S.

Jobservice Danmark-aftale

Derfor har BILA A/S indgået en såkaldt ’Jobservice Danmark-aftale’. Det er et samarbejde og en servicepakke, som hjælper virksomheden med at nå ud til ledige i store dele af landet, for at finde dem med de egenskaber som virksomheden søger. Tovholderne for denne aftale er både det lokale Jobcenter Mors og jobcentrene i Aalborg og i Sønderborg samt jobportalen WORK IN DENMARK.
BILA ser frem til samarbejdet omkring aftalen, som giver endnu større muligheder for at nu ud til potentielle medarbejdere, og som kan blive et vigtigt bidrag til at rekruttere nye medarbejdere. Nogle år skal virksomheden finde op til 100 nye medarbejdere på grund af vækst, eller at ansatte finder andet arbejde

– Med aftalen får vi nogle, der hjælper os og aflaster os med at finde de rigtige folk til vores afdelinger her i landet. Vi kan se, at der er mange muligheder i at få del i denne service, forklarer Helle Sørensen fra BILAs HR-afdeling, som står for at rekruttere medarbejdere til virksomheden.

Styrker alle parter

De involverede i aftalen er enige om, at samarbejdet styrker alle parter. Hos Jobcenter Mors kan man for eksempel ikke hjælpe BILA med at finde alle de typer af medarbejdere, som den har brug for.

– Vi hjælper vores lokale virksomheder alt det, vi kan. Vi har dog ingen ledige akademikere til BILA, så der skal vi have hjælp udefra. Det kan sådan en aftale her hjælpe med gennem et samarbejde med andre jobcentre i områder med ledige med den uddannelse og erfaring, som virksomheden efterspørger, fortæller Bibbi Hyldahl, som er leder af Virksomhedsservice hos Jobcenter Mors.

Koordineret service på tværs af landets jobcentre

Hos Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, der har ansvaret for den nationale koordinering på Jobservice Danmark, er der stor tilfredshed med det nye samarbejde.

– Mange virksomheder med stort arbejdskraftbehov har fået øjnene op for, at et tæt og mere forpligtende samarbejde med jobcentrene omkring rekruttering og opkvalificering af ledige giver resultater. Og i de tilfælde, hvor virksomhederne skal bruge mange medarbejdere er det som regel fornuftigt at udvide jobservice-indsatsen, så ledige fra andre kommuner kan komme i betragtning. Her er Jobservice Danmark er et godt supplement til den jobservice, som de enkelte kommuner yder til virksomhederne, udtaler Arbejdsmarkedsdirektør Anders Stryhn.

Aftalen indebærer, at parterne løbende koordinerer, hvordan de sammen finder den rigtige type arbejdskraft – og at de to gange årligt mødes og evaluerer samarbejdet.

BILA A/S havde forleden besøg af parterne i den nye Jobservice Danmark-aftale, som skal være med til at sikre den succesfulde virksomheds behov for medarbejdere med specialviden. Aftalen er en servicepakke til virksomheden, som også kan være med til at holde de højt uddannede i Nordjylland og være med til at skabe vækst i regionen.

 

Fakta

  • Jobservice Danmark er en landsdækkende virksomhedsservice bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og giver jeres virksomhed én indgang til beskæftigelses systemet.
  • I samarbejde med et tovholderjobcenter leverer Jobservice Danmark en koordineret service til jeres virksomhed på tværs af hele beskæftigelses systemet. Det kan for eksempel være i samarbejde med a-kasser, Workindenmark og uddannelsesinstitutioner.
  • Jobcenter Mors er tovholder for denne Jobservice Danmark-aftale sammen med Jobcenter Aalborg og Sønderborg. Desuden indgår organisationen WORK IN DENMARK i samarbejdet.
  • BILA A/S er et dansk professionelt projekthus grundlagt i 1988 med hovedkontor på Mors. Virksomheden hjælper kunder med produktionsoptimering gennem automatiseringsløsninger, typisk ved hjælp af industrirobotter. Løsningerne dækker over alt fra simpel automatisering til optimering af hele produktionslinjer.
  • BILA omfatter rådgivning, konstruktion, udvikling, implementering og efterfølgende servicering af robotanlæg. Virksomheden har eget værksted, hvor man udvikler og konstruerer specialværktøj til robotanlæggene og har mere end 400 engagerede medarbejdere fordelt på flere forskellige adresser i Danmark samt i Norge og Sverige.
  • BILAs nye logistik-division får i begyndelsen 2020 til huse i Aalborg, hvor BILA netop har åbnet et nyt kontor. Automationshuset vil gerne endnu tættere på talenterne fra blandt andet Aalborg Universitet, ligesom afstanden til jobbet bliver kortere for de nordjyder, der hidtil har pendlet til Mors. BILA Logistics vil rekruttere et større antal medarbejdere med logistikekspertise til at drive den nye satsning.

 

For yderligere information kontakt

Bibbi Hyldahl, leder hos Virksomhedsservice Jobcenter Mors, bhy@morsoe.dk eller 9970 6620

Helle Sørensen, BILAs HR-afdeling, hes@bila.dk eller 3046 0373

Jens Martin Jacobsen, fuldmægtig Jobservice Danmark, jmj@star.dk eller 7222 3608