/BØRNENE TABER

BØRNENE TABER

Læserbrev: – Børnene er taberne i dette spil  –

 

Læserbrev af Susanne Holst Nygård, Centrum og Susanne Holm, Ljørslev

Så tager vi atter armene ned!

Sidste år, da skoleåret startede var vi en masse der gik med armene oppe! Endelig….. Efter MANGE års forsøg på bedre busforbindelse, når skoledagen for vores børn var slut, havde Morsø Kommune besluttet at vores børn ikke skulle vente 1 time og 38 min på, at kunne komme hjem. De havde indført en rute som også kom vores børn i friskolen til gavn. Armene op…

Det gav os en følelse af, at krydset til kommunalvalget var sat det rigtige sted. For som Mejner Nørgård sagde til vælgermødet i Ørding Forsamlingshus, at når bare de fik buskørslen hjem til Morsø Kommune igen, så kunne vi jo i kommunen gøre netop som det passede bedst muligt. Og der skulle friskolerne også tilgodeses, for de var også en stor del af Morsø Kommune, som de slet ikke kunne undvære…. Det var alle enige om DEN aften.

Armene ned igen!

DET, har kommunalpolitikerne så glemt dette skoleår. Først blev ruten fra Hvidbjerg, med stop i Ørding kl 13.36 helt slettet. Efter henvendelse fra os på Ørding Friskole, kan de så tilbyde at sætte en rute ind fra Hvidbjerg 13.08, i Ørding 13.36,men den skal køre direkte til Nykøbing via Skræppedalsvej og limfjordsvej.

Vi foreslog, at den evt kunne køre gennem Ljørslev og Centrum som før, og så tage Asselsvej/ Næssundvej til Nykøbing… så kunne de ca 15 børn der har fri 13.30 tage med den GRATIS bus som de plejer, eller som de ihvertfald har gjort det sidste år. Men NEJ!

Bussen skal nemlig bruges til hjemtransport af kørselsberettigede elever (altså ikke vores børn). Hvis du kører de to ruter, er de akkurat lige hurtige incl. et stop i Ljørslev og et i Centrum.
Morsø Kommunes politikere har besluttet, at vores børn nu skal vente til 15.30. Altså 2 timer på at kunne komme hjem!!!! Det mener de åbenbart er rimeligt, fordi de er friskoleelever.

Det kunne nu være rart, at man kunne få lov at betale for et buskort, i stedet for alt den gratis service, vi alligevel ikke har mulighed for at benytte. Det kan vist kun opfattes som en direkte provokation.

Måske en opfordring til, at vi bare kan sende vores børn i de kommunale skoler?

I min verden er børn lige, uanset om de går i kommunal eller friskole! 2 timer er VIRKELIG lang ventetid og børnene er taberne i dette spil….

Artiklen er fra Limfjord update