/BORGMESTER RASER MOD DR

BORGMESTER RASER MOD DR

Det er mangel på situationsfornemmelse

Danmarks Radio har søgt aktindsigt i en række kommuners beredskabsplaner i forbindelse corona-situationen, herunder i Morsø Kommune.

Men det er at skyde langt forbi skiven hvis man spørger borgmester Hans Ejner Bertelsen:

– Jeg synes simpelthen, at de (DR’s journalister, red.) demonstrerer mangel på situationsfornemmelse. Hvis der er nogle oplysninger de gerne vil have, så kan de jo ringe og spørge og så svarer vi ud fra den viden vi har. Men det, at de går ind og beder om en aktindsigt gør, at de sætter gang i nogle ressourcer i en forvejen belastet administration.

– Jeg synes, at de skal udvise lidt mere situationsfornemmelse og empati, og så bare ringe – så havde de fået svar. Når tingene har normaliseret sig, så giver vi gerne de oplysninger og retter os efter de aktindsigtregler der er. Men lige akkurat i den situation her, der synes jeg godt at vi som kommune kan sætte foden ned, siger borgmesteren.

Men betyder det, at Morsø Kommune ikke vil give aktindsigt til Danmarks Radio?

– Jeg synes at vi parkerer den her, og ser vi når vi får tid til den og så svarer vi til den tid, slutter borgmesteren.

Læs hele DR’s anmodning aktindsigt herunder:
Kære Kommune
DR anmoder om aktindsigt i alle beredskabsplaner, der er relateret til Corona-pandemien – samt alle andre eventuelle beredskabsplaner, som gælder vedr. virus/epidemier/pandemier.

Dette kunne f.eks. være beredskabsplaner i form af vejledninger, notater, rapporter og andre former for beredskabs-planer.

Dette kunne f.eks. være beredskabsplaner, som I selv har udarbejdet. Samt beredskabsplaner, som I er blevet bedt om at følge af andre myndigheder eller offentlige organer.

Dette kunne f.eks. også være forskellige beredskabsplaner, der beskriver forskellige scenarier i forhold til udvikling og prognoser ift. Corona-virussen.

Med hensyn til tidsafgrænsning drejer det sig om ovenstående, der er oprettet – eller gældende – siden d. 1. december 2019 og frem.

DR gør opmærksom på, at der er tale om en anmodning, der har meroffentlig interesse.

DR gør også opmærksom på, at det drejer sig om en aktindsigtsanmodning i en klart identificeret sag, der indeholder et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse.

DR gør også opmærksom på, at I ikke befinder jer i en form for nødretstilstand, der tilsidesætter Offentlighedsloven.

Ligesom DR også henviser til udtalelser fra ekspert i Offentlighedsret, Oluf Jørgensen, der henviser til at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i to principielle afgørelser har lagt vægt på, at man ikke kan unddrage oplysninger for at undgå at sprede frygt.

Praktiske oplysninger:
Dokumenter og andet materiale bedes sendes elektronisk via e-mail til: jnho@dr.dk (Jens Holm).

DR gør opmærksom på, at i fald at I påtænker at give afslag på anmodningen, så er I via lov påkrævet at kontakte undertegnede inden afslaget givet for at afsøge, om de ønskede oplysningerne kan leveres på anden vis.

DR henviser til kammeradvokatens bestemmelser om meroffentlighed og om rettidig behandling af aktindsigt efter offentlighedsloven, der blandt andet fastsætter, at:

“En aktindsigtsanmodning skal som hovedregel afgøres snarest og senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen, jf. OFL § 36, stk. 2 og 3. Aktindsigtssager skal derfor behandles og afgøres så hurtigt som muligt.”

Kammeradvokaten fastsætter også, at I “skal færdigbehandle en anmodning om aktindsigt i løbet 1-2 arbejdsdage, hvis der er tale om en aktindsigtsanmodning i en klart identificeret sag, der indeholder et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse.”

Bekræft venligst modtagelse samt behandling af denne aktindsigt.

På forhånd tak.

Foto: Morsø Kommune

Artiklen er fra Limfjord update