/DANNEBROG I BYRÅDSALEN

DANNEBROG I BYRÅDSALEN

DF: – Erstat udtjent maleri i byrådsalen med Dannebrog   –

Maleriet “Britannia” har igennem efterhånden mange år prydet byrådssalen i Morsø Kommune.

En konservator har for nyligt været forbi for at undersøge maleriet, og konstateringen var ikke til at tage fejl af efterfølgende: Maleriet er i så kritisk tilstand, at der skal ske en konservering af det – og det er en omfattende og ikke gratis omgang der venter forude.

I alt ventes det at der skal bruges 100 timer på konserveringen, og med en timepris på 527 kroner løber regningen op i 52.700 kroner.

Maleriet er udlånt af Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, og da museet ikke har mulighed for at prioritere værket på deres konserveringskvote, er det derfor nødsaget til at hjemtage maleriet, medmindre Morsø Kommune ønsker at forlænge låneaftalen. Hvis det bliver tilfældet skal regningen betales lokalt.

Maleriets fremtid blev drøftet i kommunens Teknik- og Miljøudvalg i sidste uge, og i den forbindelse indstillede Dansk Folkeparti’s Meiner Nørgaard, at maleriet sendes retur og erstattet af et Dannebrog-flag.

Viggo Vangsgaard (A) indstillede, at patchworktæppet i forhallen i administrationsbygningen flyttes til byrådssalen og altså dermed at maleriet sendes retur til Aalborg, mens Peter lillebæk (V), Ansgar Nygaard (V) og Jakob kortbæk (A) indstillede, at muligheden for at låne et nyt kunstværk af Statens Museum for Kunst skulle undersøges nærmere.

Maleriet er atter på den politiske dagsorden på onsdag i Økonomiudvalget.

Foto: Morsø Kommune

 

Artiklen er fra LIMFJORD UPDATE