/HÅB

HÅB

Håb forude for stank-plagede naboer

 

Naboerne til den nyetablerede genbrugsvirksomhed Viking Recycle i Tødsø på Mors, har den seneste tid følt sig generet af en sort, stinkende røg fra virksomheden.

Men noget tyder på, at problemerne med den forfærdelige stank er ved at være løst. Kommunen har nemlig ikke modtaget klager over røggassen siden fredag i sidste uge.

– Virksomheden har tydeligt tilkendegivet overfor kommunen , at de ikke er interesseret i, at naboerne føler sig genereret af deres drift. Vi er derfor fortsat i en løbende dialog med virksomheden, hvor de enten giver os en status på forsøgene eller at vi kommer på besøg hos virksomheden, fortæller civilingeniør ved Morsø Kommune, Carsten Lund.

Flere naboer klagede i sidste uge deres nød til kommunen, og på den baggrund har virksomheden nu ekstra fokus på hvilke materialer der brændes af og under hvilke vejrforhold:

– Virksomheden er fortsat i et testforløb. Der testes rensning på forskellige materialer, som de har miljøgodkendelse til at måtte modtage og rense på, og der undersøges for om materialerne kan sorteres bedre inden de kommer i ovnen, for at give mindst mulig lugt i røggassen, fortæller Carsten Lund.

Den seneste melding fra Viking Recycle er, at de indenfor en kortere tidshorisont er klar til at udtage prøver i røggassen. Prøverne skal bruges til at vurdere om røgen er tilstrækkelig ren med den nuværende rensning eller om der skal yderligere rensning på.

Privatfoto

Artiklen er fra Limfjord Update