/LÆSER BREV

LÆSER BREV

Kan eller skal og holdningen til det

Læserbrev af
Pia Storm (A), Kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø kommune

På kommunalbestyrelsesmødet den 4. februar behandlede vi et punkt om implementering af nye regler om fravær i folkeskolen og om kompetencen til at træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. I den forbindelse udtalte jeg, at ydelsen kan standses, men ikke nødvendigvis skal standses.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet udstedte den 24. oktober 2019 ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”. 29. oktober udsendte samme ministerium en vejledning i hvordan bekendtgørelsen skal tolkes: ”Sådan er de nye regler om fravær i grundskolen”. I denne vejledning skriver ministeriet:

”15 procent ulovligt fravær kan betyde stop i børne- og ungeydelsen. For at sikre, at alle forældre medvirker aktivt til at få deres børn i skole, er der indført nye regler, som betyder, at hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om fraværet. Det er dernæst op til kommunen at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal.” (min fremhævning).

Vejledningen til bekendtgørelsen er altså klar – kommunen beslutter, om børne- og ungeydelsen skal standes.

Det er for mig ubegribeligt, hvorfor Radikale Venstre absolut vil have en rigid tolkning af bekendtgørelsen,

I Socialdemokratiet ønsker vi, nøjagtig som der lægges op til i vejledningen, at der kun standses for børne- og ungeydelsen i tilfælde hvor forvaltningen efter en faglig vurdering finder det nødvendigt. Jette Jepsen skriver i sit læserbrev, at lovgivningen vil ramme de børn, der har svært ved at overskue skoledagene. Hvis Jette Jepsen virkelig mener, at hun vil tage hånd om de børn, som vokser op i sårbare og udsatte positioner, så havde hun stemt for Jens Dalgaard og mit ændringsforslag til budgettet, hvor de besparelser der blev vedtaget på folkeskoleområdet, netop kommer til at berøre denne gruppe. Ud fra dette kan jeg kun tolke, at Jette Jepsen mener, at flere elever i klasserne ikke har betydning for de elever, som har brug for ekstra hjælp og støtte, selvom dette i værste fald kan medføre skolevægring.

Vi arbejder i socialdemokratiet for de udsatte og sårbare, både børn og unge. Et fokuspunkt der er yderst vigtigt for mig hver eneste dag, og ikke kun i valgkamp.

Artiklen er fra Limfjord Update