/LÆSNING OG MATEMATIK MED PIL NEDAD

LÆSNING OG MATEMATIK MED PIL NEDAD

Skoleelever går tilbage i læsning og matematik  –

 

Folkeskolen er endnu ikke i mål med at gøre eleverne bedre til læsning og matematik. Det går derimod den forkerte vej, viser nye tal fra de nationale test. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten i dag.

Dermed er folkeskolen kommet længere væk fra at indfri målene med folkeskolereformen, som blev indført for, at især de svageste elever skulle blive bedre. Målsætningen er, at 80 pct. af eleverne skal være i kategorien ”gode” til læsning og matematik.

Men siden folkeskolereformens indførelse i 2014 har der i kategorien dansk læsning været en nedadgående tendens.
Resultaterne af de nationale test for 2018/19 viser, at 70 pct. af eleverne er ”gode” til at læse. Sidste skoleår var det 72 pct. I 2014/15 var andelen på 74 pct.

Også andelen af ”gode” elever i matematik falder efter flere års fremgang. I 2018/19 opnåede 77 pct. af eleverne ”gode” resultater i matematik mod 78 pct. året før. I skoleåret 2014/15 var andelen på 74 pct.

Artiklen er fra Limfjord update