/LØFTER SLØRET

LØFTER SLØRET

Derfor blev erhvervsdirektør fyret

I december blev Per Søndergaard fyret som direktør for Morsø Erhvervsråd, og på samme tid valgte bestyrelsesformand Jesper Overgaard at træde tilbage som formand og helt forlade bestyrelsen.

Baggrunden for bruddet er, at de 6 øvrige medlemmer af bestyrelsen  ikke længere havde tillid til hverken bestyrelsens formand eller erhvervsdirektøren:

– Det har desværre vist sig, at direktøren – i et vist omfang med formandens godkendelse – har foretaget en række økonomiske dispositioner, som bestyrelsen ikke er blevet orienteret om, selv om vedtægterne klart pålægger formanden at orientere bestyrelsen om dispositioner af den karakter, udtalte bestyrelsens konstituerede formand, direktør Tage Odgaard Nielsen, i en pressemeddelelse.

Løn- og udvidede pensionsforhold samt andre goder
Nu løfter Tage Odgaard Nielsen lidt af sløret for hvad rækken af “økonomiske dispositioner” dækker over. Det gør han i en netop offentliggjort skriftlig beretning forud for rådets generalforsamling i næste uge:

– Dispositionerne drejer sig primært om flere reguleringer af erhvervsdirektørens lønforhold, herunder nye og efterfølgende udvidede pensionsordninger samt tildeling af andre goder til direktøren, der er forhandlet og indført i direktørens kontrakt uden at bestyrelsen er blevet orienteret.

Fordyrelse af direktørens bilordning
– Desuden er der i 2019 ændret på leasingkontrakter vedrørende den bil, erhvervsdirektøren havde til rådighed. Ændringerne medførte en fordyrelse af direktørens bilordning og blev foretaget uden bestyrelsens vidende, skriver Tage Odgaard Nielsen bl.a. i sin beretning.

Det understreges, at der ikke er tale om strafbare forhold:

– Men da bestyrelsen fik kastet det nødvendige lys over forløbet og de foretagne dispositioner stod det klart, at bestyrelsens medlemmer havde mistet tilliden til såvel bestyrelsens formand som til erhvervsdirektøren.

Manglende dokumentation
Den manglende tillid til erhvervsdirektøren blev ifølge Tage Odgaard Nielsen forstærket af, at bestyrelsen gennem nogen tid havde savnet information og dokumentation for den faglige indsats og de resultater, Per Søndergaard som leder havde skabt:

– Derfor måtte bestyrelsen taget det beklagelige, men nødvendige skridt at bringe samarbejdet til ophør med omgående virkning.

Per Søndergaard har ikke ønsket at udtale sig siden sin afsked kort før jul. Den nu tidligere formand Jesper Overgaard gik dog allerede dagen efter til pressen hvor han udtalte, at han var ked af situationen.

Artiklen er fra Limfjord Update