/MORSØ KOMMUNE UGE 20

MORSØ KOMMUNE UGE 20

AKTUELLE STILLINGER – MORSØ KOMMUNE   –

www.mors.dk /job :

 

Børn og Undervisning

Frist:
Pædagogisk Konsulent

Afdeling: Børn og Kultur

Frist:
Psykolog til PPR, Sundhed og Forebyggelse – 2 barselsvikariater

Afdeling: Børn og Kultur

Kultur og Fritid

Frist:
Bibliotekar til Morsø Folkebibliotek

Afdeling: Morsø Folkebibliotek

Ledelse

Frist:
Centerchef for Børn og Familier

Afdeling: Center for Børn og Familier

Social og Sundhed

Frist:
Social- og sundhedsassistent Ansgarshjemmet

Afdeling: Ansgarhjemmet

Frist:
Centersygeplejerske søges til Plejecenter Fjordglimt

Afdeling: Social, Sundhed og Beskæftigelse