/MORSØ KOMMUNE UGE 47
Job på mors

MORSØ KOMMUNE UGE 47

Aktuelle stillinger   –

 

www.mors.dk /job :

Social og Sundhed

Frist:
Social- og sundhedsassistent til demensafsnit

Afdeling: Johan Riis Minde

Frist:
Fysioterapeut til neurologisk team

Afdeling: Sundhedscenter Limfjorden

Frist:
Støttekontaktperson til Ringvejen mod Job og Uddannelse

Afdeling: Ringvejen mod Job og Uddannelse

Frist:
Pædagog / social- og sundhedsassistent

Afdeling: Morsø Bosteder

Frist:
Centersygeplejerske

Afdeling: Rolstruplund Plejecenter

Frist:
Social- og sundhedspersonale – Hvidbjerg Plejecenter

Afdeling: Hvidbjerg Plejecenter