/MUSEUM MORS

MUSEUM MORS

Ny udstilling om kloge koner, kvaksalvere og kredslæger  –

 

Det er svært at finde noget, der griber mere direkte og indirekte ind i det enkelte menneskes liv, end sundhed og sygdom. Sundhed berører os alle, fra vugge til grav. Men sundhed er mange ting. Det afspejler mange politiske diskussioner, og systemer, såvel som, hvad sundhed er for den enkelte, om vi er syge eller raske, om vi lever sundt, og hvad det rigtige sundhedsideal er.

Der findes ikke noget entydigt svar, men Museum Mors’ nye særudstilling “Kloge koner, kvaksalvere og kredslæger” – En fortælling om sundhed og sygdom på Mors gennem tiden, der forsøger at sætte ord og billeder på den historiske udvikling inden for området. Udstillingen åbner på Dueholm Kloster den 12. april 2019 klokken 13.00.

Udstillingen vil gennem et mikroperspektiv, med Mors i centrum, fortælle om den danske sundhedshistorie. Den kommer omkring de mange udviklinger og forandringer, der er sket inden for sundhedsområdet, med fokus på de sidste 150 år. Mikroperspektivet tager udgangspunkt i rammefortællingen om morsingboernes lange kamp for at skabe, udbygge og fastholde et lokalt forankret og nært sundhedssystem på Mors, samt den eksisterende udfordring med lægemangel, der har præget det 21. århundrede.

Udstillingen ønsker at aktualisere og sætte den aktuelle politiske og samfundsrelaterede debat omkring danskernes adgang til sundhed, og hvordan sundhedssektoren skal se ud i fremtiden, i perspektiv. Med det historiske afsæt er meningen at skabe grobund for en forståelse af, hvordan systemet har udviklet sig igennem tiden, samt, at mange aspekter inden for sundhedsområdet er markant forbedret i forhold til for 150 år siden. Udstillingen skal skabe refleksion over, hvad sundhed er, og hvordan sundhedsbegrebet kan forstås på flere måder. Både politisk, samfundsmæssigt, og individuelt.

I efteråret 2018 modtog Museum Mors to bevillinger til projektet om Sundhed og sygdom på Mors gennem tiden. Region Nordjylland bevilligede 200.000 kroner fra Kulturpuljen 2018, og Morsø Kommune støttede med 20.000 kroner fra De frie Kulturmidler. Bevillingerne er blevet brugt på to konkrete delprojekter, som hver udgør deres vigtige led i særudstillingen. Det ene delprojekt, Lad lægejournalen fortælle, er et nyt digitalt brugerinddragende projekt, der er blevet til i samarbejde med MMEx, Musernes Videnscenter for digital formidling. Dette samarbejde har resulteret i et interaktivt medie i udstillingen, hvor de besøgende får mulighed for at hjælpe lægen, på tværs af tid, med at give sine patienter den rigtige behandling.

Det andet delprojekt, Kultur i Venteværelset, er et samarbejde mellem Museum Mors og de praktiserende læger Bjerre og Jacobsen i Øster Jølby, Regionsklinikken i Øster Jølby, Morsø Sundhedshus og Universitetshospital Aalborg, Thisted. Projektet tager museumsformidlingen helt ud af museet, og har til formål at belyse de historiske lokaliteter, hvor vi i dag går til lægen. Alle de fire lokaliteter har en historisk forankring, der går langt tilbage i tiden, faktisk helt tilbage til den tid, hvor man for alvor begynder at kunne se et struktureret sundhedsvæsen. Det er måske ikke alle, der, når de går ind til Regionsklinikken eller lægerne Bjerre og Jacobsen i Øster Jølby, tænker over, at disse lægekontorer blev etableret på en ny vej, som fik navnet Doktor Lundsvej, netop fordi læge Jens Lund var en af de første praktiserende læger på Mors.

Udstillingerne i venteværelserne vil kunne opleves fra den 12. april 2019 og mindst ét år frem.

Foto: Børneafdelingen på Nykøbing Mors Sygehus, ca. 1936-1937. Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

Historien er fra LIMFJORD UPDATE