/NYE SKOLE ORKESTRE

NYE SKOLE ORKESTRE

Flere børn får mulighed for at spille i skoleorkester

Blandt 11 udvalgte skoler rundt i landet får Sydmors og Øster Jølby skoler nu et skoleorkester. Kulturministeriet har afsat 10 millioner kroner til projektet OrkesterMester, hvor hele klasser lærer at mestre musikinstrumenter og får musikalske oplevelser.

Alle elever på 4. og 5. årgang på Sydmors og Øster Jølby skoler får nu lov til at opleve glæden ved at spille på et instrument og at opleve fællesskabet ved at spille i orkester sammen med alle klassekammeraterne. Skolerne er udvalgt blandt 11 skoler landet over, der i samarbejde med deres lokale musikskole bliver en del af projektet OrkesterMester.

Mulighed for at købe instrumenter til hele klassen

En bevilling fra Kulturministeriet på 10 millioner kroner i årene frem til 2023 giver skolerne mulighed for at indkøbe hele klassesæt af violiner, celloer, klarinetter og andre orkesterinstrumenter.

– Med OrkesterMester er vi med til at sætte fokus på musik i folkeskolen og sikre, at flere børn får oplevelser med musik. De lærer at spille og får viden om forskellige typer af musik, og de lærer om vores fælles musikkultur, siger generalsekretær Lotte Trangbæk, Danske Musik- og Kulturskoler, der står bag projektet.

Arbejdet med skoleorkestret foregår i de obligatoriske musiktimer og i et samarbejde mellem musikskolen og folkeskolen.

En kæmpe mulighed

På Mors er nyheden sød musik for de involverede skoler.

– Det er fantastisk, at de to landsbyskoler nu også er OrkesterMester-skoler. Det er en kæmpe mulighed for eleverne og for livet på skolerne. Nu skal vi opdyrke et endnu stærkere musikalsk liv på både vores egen skole og ikke mindst i fællesskab på tværs af skolerne, siger skoleleder på Sydmors Skole, Tenna Bilstrup.

Skoleleder på Øster Jølby Skole, Line Rask Abildgaard, uddyber:

– Musikinstrumenter til hele klassen gør, at alle børn får lov at opleve musikken ved at spille et instrument. Det skaber læring, fællesskab, og vi styrker trivslen hos eleverne, fortæller hun.

Alle lokale folkeskoler er nu med

Mors har allerede en skole som er valgt til OrkesterMesterskole, og eleverne fra M. C. Holms Skole, som har været i gang siden 2018, forsætter med musikken, når de flytter op på Dueholm Skolen i 4. klasse. Dermed bliver alle øens folkeskoler en del af OrkesterMester.

Det glæder formanden for Børne- og Kulturudvalget i Morsø Kommune, Tore Müller.

– Det er noget helt særligt for en kommune, at alle fire folkeskoler nu er blevet udvalgt som OrkesterMester-skoler. Musik er en vej til så mange fine oplevelser hele vejen gennem livet, og det er fantastisk at kunne give vores børn denne gave så tidligt. Jeg tror på, at det her vil have en masse positive effekter ude på skolerne og også for Mors som kulturø, siger udvalgsformanden.

Et nyt spirende musikliv på Mors

Musikskolen føler sig ikke truet. Tværtimod ser man muligheder for at få endnu mere musikliv på Mors.

 – Musikskolen og folkeskolerne har et rigtig godt samarbejde. Vi ser frem til at styrke samarbejdet med de to nye OrkesterMester-skoler endnu mere. Men allermest glæder vi og til at lave musik sammen. Men allerførst bliver opgaven at etablere velfungerende tværprofessionelle teams mellem personale fra folkeskolen og musikskolen på skolerne. Vi kommer hver især med vores kompetencer, og den cocktail giver grobund for et nyt spirende musikliv på Mors, afslutter Musikskoleleder, Peter Frost.

Fakta

OrkesterMester startede i 2018 på ni skoler, og her har erfaringen været, at arbejdet med skoleorkestret engagerer og motiverer både elever og lærere, og at det sætter et positivt præg på skolen og især på de medvirkende klassers trivsel.

Kulturminister Joy Mogensen har tidligere udtalt, at hun ønsker, at alle danske børn får mulighed for at spille et instrument. OrkesterMester er et skridt på vejen. Med de 11 nye skoler kommer 3800 børn rundt i Danmark til at spille sammen i skoleorkestre i perioden frem til 2022.

For Danske Musik- og Kulturskoler, der står bag projektet, er det vigtigt, at OrkesterMester fører til, at skolerne får opbygget et skoleorkester, der også lever efter projektperioden, og gør musikken til en aktiv og forankret del af elevernes skoleliv.

– De kunstneriske fag har i mange år ikke fået så meget fokus i folkeskolen, og derfor er vi meget glade for gennem OrkesterMester at være med til at styrke musikkulturen i skolerne og samarbejdet mellem folkeskoler og musikskoler” siger Lotte Trangbæk.

En del af ideen med OrkesterMester er desuden, at eleverne skal møde professionelle musikere. Det sker ved en årlig OrkesterMesterFest, hvor eleverne fra alle de deltagende skoler enten spiller en hel dag sammen med DR Symfoniorkestret og afslutter med koncert i DR Koncerthuset eller hos et af landsdelsorkestrene.

 

For yderligere information, kontakt venligst: