/NYT VÅDOMRÅDE

NYT VÅDOMRÅDE

I dag begynder anlægsarbejdet til Limfjordens største vådområdeprojekt  –

I dag påbegyndes anlægsarbejdet til Limfjordens til dato største vådområdeprojekt – Jølby Nor vådområdeprojekt på Mors.

Arbejdet med konkretisering af Jølby nor blev påbegyndt tilbage i 2015, og i dag går Vils Entreprenør i gang med det omfattende arbejde med at reetablere kær- og moseområdet mellem Dragstrup, Erslev og Frøslev. Projekts tilbliven har kun været mulig med stor opbakning af Lyngbro Bæk Landvindingslag, samt opbakning fra de mange lodsejere som har været involveret i projektet.

– Projektet har været kendetegnet ved en god lodsejer dialog, skriver Morsø Kommune på sin hjemmeside.

Projektområdet omfatter den del af Lyngbro Bæk landvindingslag, som ligger øst for Dragstrup under kote 1,25 m. Projektområdet er i alt på 313 ha og har et opland på over 6.000 ha svarende til en 1/6 del af Mors, skriver Limfjordsrådet på sin hjemmeside.

Tidligere er to delområder Solbjerg Engsø og Støjbjerg Engsø været selvstændige vådområdeprojekter. Men da oplandet til Jølby Nor også er udpeget, som et af indsatsområder for etablering af fosforvådområder har Morsø Kommune valgt at sammentænke projekterne i et stort projekt og navngivet det Jølby nor.

Inden for projektområdet ligger ca. 7,5 km strækninger af offentlige vandløb.

Foto: Morsø Kommune

Artiklen er fra Limfjord update