/RINGVEJEN MOD JOB OG UDDANNELSE

RINGVEJEN MOD JOB OG UDDANNELSE

’Ringvejen mod Job og Uddannelse’ skal skabe mere sammenhæng  –

Imorgen, fredag den 24. maj 2019, er der officiel indvielse af det nye hus ’Ringvejen mod Job og Uddannelse’ i Nykøbing.

Formålet er at sikre mere målrettede og sammenhængende tilbud til borgere, som har behov for støtte til at komme videre i voksenlivet eller eventuelt at få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Når de tre enheder; Daghus Morsø, Projekthuset og Ungetilbuddet 24/7 samles i det nyrenoverede hus på Ringvejen 59, så vil den enkelte borger, på sigt, få en større oplevelse af sammenhæng gennem indsatsen på tværs i huset.

– Vi har en gruppe af borgere, som ofte har behov for lidt ekstra struktur og hjælp til at komme videre. Med samlingen af indsatserne får borgerne et større overblik over mulige tilbud, og vi kan hurtigere tilpasse os borgernes situation, hvis noget ændrer sig, fortælle Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune, og fortsætter:

Henning Sørensen. Foto: Morsø Kommune

– Vi vil også nemmere kunne udveksle viden internt, så borgerne får en mere målrettet og koordineret service, og forhåbentlig også mærker, at vi ser dem som hele mennesker med forskellige behov, fortæller Henning Sørensen.

Netop helhedsperspektivet og samarbejdet på tværs vækker genklang hos Ellen Philipsen Dahl, som er formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget:

– Jeg er meget begejstret for de muligheder, som den fysiske placering giver. For nogle år siden samlede vi også forskellige indsatser i jobcenteret, og det har betydet meget for samarbejdet, men også indsigten i hvem borgerne er, og hvor det giver mest mening at sætte ind. Samlet set har det været med til at gøre os mere effektive i sagsbehandlingen, og sikret, at vi har et af landets bedste jobcentre. Det samme tror jeg også på kan ske på Ringvejen mod Job og Uddannelse, fortæller Ellen Philipsen Dahl.

Ellen Philipsen Dahl. Foto: Morsø Kommune

Bredt udvalg af tilbud
Omkring 100 borgere vil løbende være tilknyttet huset, og mellem 30 – 50 personer vil dagligt have deres gang i huset. Der vil være mange forskellige tilbud til borgerne, og i kategorien for mestringsfærdigheder vil der blandt andet være psykologsamtaler, mindfullness, NADA-behandling – ligesom cafétilbud, rollemodeller og idræt vil spille en rolle.

Derudover vil der i relation til området for beskæftigelse og uddannelse være en jobcafé, som skal give borgerne flere kompetencer til at skrive sit CV og forbedre jobsøgningen mm. Der vil også være en mentorstøtte tilknyttet, som kan hjælpe ift. virksomhedspraktik og job. Ligeledes vil der være et tilbud om Forberedende voksenundervisning, der kan være med at til at give borgerne bedre muligheder for at tage en uddannelse og komme i job. Grøn Mors kan også være med til give borgerne kompetencer, som kan bruges på arbejdsmarkedet.

Stærkere fagligt og mere effektive
Det overordnede formål med sammenlægningen, udover at borgerne gerne skal opnå selvforsørgelse er, at tilbyde udsatte borgere det bedste indsatsforløb, samtidig med at der indfries faglige synergier og effektiviseringsgevinster.

Samlet set ønsker Morsø Kommune at skabe et hus, hvor der er en oplevelse af sammenhæng, positiv energi og faglighed – til glæde for både borgere og personale.

’Ringvejen mod Job og Uddannelse’

Artiklen er fra LIMFJORD UPDATE