/TIL KAMP MOD INDBRUD

TIL KAMP MOD INDBRUD

Danskerne er gået til kamp mod indbrud  –

 

Antallet af indbrud i private hjem i Danmark har i mange år været højt. Men nu ser det ud til, at udviklingen begynder at gå den rigtige vej. Ifølge Danmarks Statistik er der anmeldt 6.542 indbrud i private hjem i løbet af årets første tre måneder, hvilket er det laveste antal for første kvartal i flere år.

– Sidste år nåede vi det laveste antal indbrud i mere end 30 år. Nu ser opgørelsen af indbrudsniveauet i første kvartal her i 2019 ud til at pege i samme positive retning. Det glæder vi os meget over, selvom vi langt fra er i mål. Indbrudsraten i Danmark er stadig alt for høj, og det er vigtigt, at vi fra alle sider fortsætter den målrettede indsats for at nedbringe antallet af indbrud, siger vicepolitiinspektør i Rigspolitiet, Henrik Framvig.

Faldet de seneste år skyldes særligt færre anmeldelser af tyveri af nummerplader, tyveri fra lomme/taske/bagage samt tyveri af taske/bagage, hvilke indgår i kategorien andre tyverier. Derudover kan faldet formentlig forklares med indbruds-paragraffen § 276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri.Kilde: Danmarks Statistik

Bo trygt!, der blev lanceret sidste sommer, er et initiativ fra Realdania og TrygFonden i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Målet er at reducere antallet af indbrud i private hjem i Danmark fra de nuværende cirka 30.000 indbrud om året til 10.000, så vi kommer ned på niveau med vores nabolande. Den fælles indbrudssatsning har både fokus på den almindelige dansker, og hvad den enkelte kan gøre for at forebygge indbrud i sit hjem, samt på mulige strukturelle ændringer i samfundet, der kan bidrage til at nedbringe indbrudsniveauet.

– Vi ved, hvad der skal til for at forebygge indbrud, og vi har i fællesskab med Rigspolitiet udviklet de 5 vigtigste råd mod indbrud. Bedre sikring af døre, vinduer og låse samt organiseret nabohjælp er blandt de mest veldokumenterede midler til at beskytte vores hjem mod indbrud, siger Britt Wendelboe, projektchef i TrygFonden og repræsentant for Bo trygt!.

– Tanken om indbrud bekymrer mange danskere. Men de er også klar til at gøre en forskel. De skal bare vide, hvad de konkret kan gøre, og det er netop et af hovedformålene med Bo trygt – nemlig at give danskerne større viden om sikring og indbrudsforebyggelse og gøre dem i stand til at handle i hverdagen. Både i eget hjem og i relation til naboerne, siger Bo trygt-kollega og projektchef i Realdania, Laura Kristine Bjerre Munch.

Indbrud i private hjem i Danmark i første kvartal de seneste fem år

2019:             6.542 indbrud
2018:             6.783 indbrud
2017:             7.726 indbrud
2016:             9.407 indbrud
2015:             8.322 indbrud
Kilde: Danmarks Statistik

Foto: Det Kriminalpræventive Råd

Historien er fra LIMFJORD UPDATE