/TILFREDSE MED FØDSELS – FORLØB

TILFREDSE MED FØDSELS – FORLØB

Nordjyske kvinder er meget tilfredse med fødselsforløb

De nordjyske hospitaler modtager mange roser fra de kvinder der fødte et eller flere børn i 2019. 8 ud af 10 kvinder er i høj eller meget høj grad tilfredse med deres fødselsforløb. Det viser resultaterne fra en netop offentliggjort undersøgelse for fødeområdet.

– Det er fantastisk, at langt størstedelen af de fødende er så tilfredse, som de er. Det er vigtigt for os, at forældrene til de nyfødte føler, at vi tager os godt af dem. Det er vores opgave, og det er dejligt, at vi ser ud til at lykkes med det i så høj grad. Vi tager selvfølgelig resultaterne til os, og vi vil også bruge undersøgelsen til at se på, om der er steder vi kan sætte ind i forhold til at blive endnu bedre, siger Henrik Buchhave (V), der er formand for regionens Patientudvalg.

Undersøgelsen blandt de fødende i Region Nordjylland er en del af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i 2019, og i alt har over 700 nordjyske kvinder deltaget i undersøgelsen.

Især er kvinderne glade for, at der i høj grad er en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, som de har brug for. Samtidig er de stort set også alle tilfredse med personalet. 9 ud af 10 kvinder mener, at personalet i høj eller meget høj grad er venlige og imødekommende ved ankomsten til fødslen.

Patienterne er taknemmelige
Flere af de adspurgte og tilfredse kvinder giver også udtryk for glæde over oplevelsen på de nordjyske hospitaler.

– Både min kæreste og jeg følte os fuldstændig i trygge hænder. Det var klart vores oplevelse, at alle vidste præcis hvad de skulle hvornår, og det betød, at selvom der var rigtig mange mennesker omkring os, så var der bare en fornemmelse af ro og overskud hos personalet, skriver en af de fødende om oplevelsen ved et kejsersnit.

Det er ved spørgsmål omkring selve personalets måde at agere på under fødslen, at kvinderne udtrykker størst tilfredshed. Til gengæld er der flere af kvinderne, som giver udtryk for, at rammerne ikke har været de mest optimale – der er blandt andet et ønske om en bedre mulighed for at få ro og søvn efter fødslen.

– Det er tydeligt, at kvinderne i undersøgelsen godt kunne tænke sig bedre rammer. Det har de heldigvis også lige fået i for eksempel Hjørring, hvor Kvinde-Barn Huset for nylig blev indviet. Det kan være med til at give de fødende kvinder en endnu bedre oplevelse i nye, gode og trygge rammer, siger Henrik Buchhave.

Han fortæller samtidig, at undersøgelsen nu skal gennemgås nøje for at finde ud af, hvor man ellers i fødselsforløbet kan gøre det bedre i hele regionen.

Foto: Lasse Høj Nielsen

Artiklen er fra Limfjord update