/TRYGHED FOR BØRN OG UNGE

TRYGHED FOR BØRN OG UNGE

Kampagne vil skabe tryghed for børn og unge online

 

Fake news, deling af krænkende indhold, misbrug af persondata, digital mobning, selvskade, shitstorme og ulovlig markedsføring mod børn.

Vores moderne medievirkelighed afføder udfordringer, som bekymrer politikere og forældre verden over. Børn og unge er nemlig ekstra udsatte, da en stor del af deres sociale liv, dannelse og færden foregår på sociale medier og i digitale spiluniverser.

Med kampagnen ”Trygtid.dk – børn og unge online”, vil kulturminister Joy Mogensen høre befolkningen om deres holdninger til og løsninger på børn og unges onlineliv og adfærd, og diskutere voksnes, myndigheders og mediernes ansvar for at skabe tryggere rammer for de unge, så de bedre kan navigere uden om det ulovlige indhold.

På websiden www.trygtid.dk og den tilhørende Facebookside kan man dele sine oplevelser, holdninger og ønsker til politiske tiltag.

Nogle af de spørgsmål kulturministeren vil tage op med befolkningen er, hvilke problemer forældre og andre voksne i de unges liv møder i forhold til unges sociale, digitale liv, og hvad de selv gør og vil gøre for at forhindre, at de unge udsættes for krænkende, ulovligt indhold, fake news eller digital mobning.

Artiklen er fra Limfjord update